Pensem d'una manera global,

actuem d'una manera local

PLANIFICACIÓ

Busquem la millor selecció de mitjans, canals i formats perquè els nostres clients facin una comunicació eficaç amb els seus potencials consumidors.

Seguim estratègies Data Driven basades en l'anàlisi de les dades i els resultats, sempre enfocades a complir KPIs del teu negoci.

CAMPANYES MULTIMÈDIA
 • De marca, locals, drive to store, de captació de leads, de vendes.
 • En tots els mitjans: TV, Internet, Exterior, Premsa, Ràdio, Suplements, Revistes i Cinema.
 • Per a tots els targets: Responsables de Compra, Adults, Millennials, Empresaris...
MÀRQUETING DIGITAL
 • COMPRA PROGRAMÀTICA
 • DATA DRIVEN
 • B2B
 • AUTOMATION MARKETING
 • INBOUND
 • INFLUENCERS
 • GEOMÀRQUETING
 • SEM
 • AUDITORIA SEO
 • SOCIAL MEDIA
CAMPANYES MULTIMÈDIA
 • De marca, locals, drive to store, de captació de leads, de vendes.
 • En tots els mitjans: TV, Internet, Exterior, Premsa, Ràdio, Suplements, Revistes i Cinema.
 • Per a tots els targets: Responsables de Compra, Adults, Millennials, Empresaris...
MÀRQUETING DIGITAL
 • INBOUND
 • COMPRA PROGRAMATICA
 • DATA DRIVEN
 • B2B
 • AUTOMATION
 • INBOUND
 • INFLUENCERS
 • GEOMÀRQUETING
 • SEM
 • AUDITORIA SEO
 • SOCIAL MEDIA

INNOVACIÓ

Traiem el màxim partit als mitjans aprofitant la tecnologia i els últims avenços en estratègies de màrqueting.

Disposem de les millors eines, pròpies i de tercers, per oferir solucions de mesura, seguiment, optimització i conversió en tots els mitjans de campanya.

MESURA
 • Dashboards
 • Data i Analítica
 • Models d'atribució
EINES
 • Específiques del mitjà online: DMP, DSP, Marketing Automation.
 • Externes: audiències de mitjans i del mercat publicitari.
 • Desenvolupament propi: planificació, investigació, targeting. 

EFICÀCIA

Resultat de combinar Planificació, Innovació i grans Professionals.

Fem un seguiment continuat de les campanyes per assegurar el compliment dels objectius marcats.

RESULTATS
 • KPIs de mitjans
 • KPIs de negoci
 • Seguiment i control continuat
RENDIBILITAT
 • Sinergies entre mitjans
 • Aplicació de learnings en real time
 • Negociació personalitzada i global 

Vols conèixer els nostres productes?